Aleš Chmelař pro Deník Referendum: Rodičovská dovolená a bludný kruh platové nerovnosti

16.05.2013

Doporučujeme přečíst. //    

Právě fakt, že jsou to především ženy, kdo si vybírá rodičovskou dovolenou, je u kořene nerovných platových podmínek žen a mužů. Jakýkoliv krok směrem k pohlavně vyváženějšímu vybírání rodičovské je proto třeba uvítat.

Celý článek naleznete na http://www.denikreferendum.cz/clanek/15562-rodicovska-dovolena-a-bludny-kruh-platove-nerovnosti