Apolena Rychlíková pro Deník Referendum: Obyčejné životy u nás v Buranově

16.05.2013

Doporučujeme přečíst. //  

... To, co jsem namátkou vyjmenovala, samozřejmě nespraví jen "povinná dvouměsíční mateřská pro muže". Je ale zarážející, jak návrh Oranžového klubu nemá pro mnoho sociálních demokratů rozměr "něčeho do debaty", něčeho, co generuje právě výše zmíněná témata, ale jen okamžitý odsudek a strach o volební preference. Obava z toho, že jim takhle šílený, s realitou se neslučující návrh několika idealistických, politicky nepraktických žen prohraje volby...

Celý článek naleznete zde http://denikreferendum.cz/clanek/15559-obycejne-zivoty-u-nas-v-buranove