Cíl Oranžového klubu naplněn! Sociální demokracie podpořila více žen na svých kandidátkách

16.03.2015

 Premiér sobotka sjezd 2015

foto:archiv OK

Praha, 14.3.2015

Česká strana sociálně demokratická udělala na svém 38. sjezdu důležitý krok k podpoře žen v politice. Změny stanov zavádí 40% kvótu pro zastoupení méně zastoupeného pohlaví na kandidátních listinách pro krajské volby a volby do Poslanecké sněmovny. Podnět ke změnám stanov vzešel z vnitrostranického referenda, které se konalo v roce 2014. Pro zavedení 40 % kvóty pro druhé pohlaví na kandidátkách se tehdy vyjádřilo téměř čtyři a půl tisíce členů a členek strany.

 „Vítáme zavedení těchto opatření, protože se domníváme, že výraznou měrou přispějí ke zkvalitnění kandidátních listin sociální demokracie a také dají větší šanci ženám k tomu, aby se prosadily,“ říká předsedkyně Oranžového klubu Zuzana Jentschke Stöcklová. Zároveň oceňuje i zvýšení počtu žen v předsednictvu z dosavadní jedné na dvě, Michaelu Marksovou-Tominovou a Lenku Teska Arnoštovou.

„Schválení kvót je jen první krokem, o efektu opatření rozhodne zejména to, zda se bude jednat o tzv. kvóty zipové, které ženám zajistí místa na volitelných místech kandidátky. Zároveň je nutné, aby se strana více snažila stát se otevřenou a atraktivní pro schopné ženy. To by mohl být náš společný úkol, ke kterému se za Oranžový klub hlásíme“ říká Jentschke Stöcklová.