Debata v Událostech, komentářích o návrzích v Desateru Oranžového klubu

14.05.2013

Doporučujeme  //  

Pořad Události, komentáře odvysílal 13.5. 2013 debatu mezi Michaelu Marksovou Tominovou a Markem Loužkem z Centra pro ekonomiku a politiku.

Mimo jiné zaznělo:

- návrh podpořit prostřídání rodičů během rodičovské dovolené je třeba vidět v kontextu širší rodinné politiky a dalších opatření navržených v Desateru Oranžového klubu  k veřejné diskusi

- nelze oddělovat rodinnou politiku jako takovou od problematiky rovnosti žen a mužů ve společnosti a postavení matek na trhu práce

- podle nenjovější zprávy Evropské komise hodnotící pokrok v dosahování rovnoprávnosti mezi ženami a muži je Česká republika na chvostu co se týče slaďování pracovního a rodinného života a má jeden z největších rozdílů mezi platy žen a mužů

- Marek Loužek z Centra pro ekonomiku a politiku nabízí jiný recept podpory rodin: respektovat tradiční dělení v rodině, zbavit se zbytečných sociálních dávek, zrušit porodné, zkrátit mateřskou dovolenou, omezit rodičovský příspěvek, omezit přídavky na děti - vše jakožto sociální inženýrství státu.


Celou debatu můžete sledovat na internetové stránce České televize zde.