Kateřina Svíčková: Znalostní ekonomika, zelená ekonomika nebo i pečující ekonomika?

26.03.2013

Doporučujeme přečíst. //  

Takzvaná pečovatelská ekonomika, oceňující všechny druhy práce včetně péče o blízké, by mohla být alternativou vůči mechanismům neoliberální globalizace.


http://www.denikreferendum.cz/clanek/15228-znalostni-ekonomika-zelena-ekonomika-nebo-i-pecujici-ekonomika