Linda Sokačová pro Deník Referendum: Mateřské školky a nerovnosti

28.06.2013

 

Doporučujeme přečíst. //  

Rovná kritéria pro přijímání dětí do mateřských školek jsou ve skutečnosti nerovná: vzhledem k nedostatku míst systém znevýhodňuje chudší rodiče, pro něž znamená nepřijetí dítěte citelný ekonomický problém.

Celý článek naleznete zde http://www.denikreferendum.cz/clanek/15816-materske-skolky-a-nerovnosti