Markéta Wernerová, kandidátka ČSSD v Karlovarském kraji, pro Parlamentní listy

08.10.2013

Wernerova

Jste poněkud překvapivou “dvojkou” na kandidátce ČSSD v KV kraji. Skutečná růže mezi trním. Myslíte si, že máte šanci uspět? Pokud ano, proč? Nemáte strach, že Vás poškodí Vaše spolupráce s exposlancem J. Fialou, kterého voliči vykroužkovali?

V očích lidí, kteří mě požádali o to, abych se stala lídrem za okres Karlovy Vary, byla zásadní zejména ta skutečnost, že jsem byla vždy schopna dlouhodobě prosazovat napříč politickým spektrem projekty potřebné pro lidi.

Co se týká mého osobního úspěchu, tak budu ráda, když volby vyhraje sociální demokracie a to takovým způsobem, aby mohla prosazovat politický program, který bude sloužit prospěchu slušným a poctivým lidem. Jsem přesvědčena o tom, že je sociální demokracie schopna reflektovat potřeby lidí, tak aby mohli v naší zemi důstojně žít.

Má spolupráce s  Ing. Fialou byla postavena na základech dobré komunikace mezi občanem a poslancem, který by neměl být vytržen z běžného každodenního života. Na tomto základě chci stavět politiku a nejen tu poslaneckou.

Jak se cítíte mezi muži? A v politice vůbec? Spousta politiků mluví o znechucení ze současné situace. Vy ne?

Mezi muži politiky a mezi muži všeobecně se žena prosazuje velmi těžko a musí vynaložit několikanásobný um a píli pro dosažení rovnocenného místa mezi nimi. Když se to však podaří, je to úspěch pro nás ženy i pro politiku jako takovou.

Já osobně jsem v aktivní politice již přes 10 let a prošla jsem si jednotlivými stupni politického vývoje. Neznamená to ale, že bych už všechno ovládala, každodenní práce přináší stále nové situace.

Ano jsem znechucena, stejně tak jako většina lidí, z naší politické reprezentace a neexistuje ani žádná omluva toho, čeho jsme byli svědky v uplynulém volebním období. Jsem však optimistka a věřím, že lidé, kteří budou vládnout této zemi v budoucnu, třeba už po těchto volbách budou jednat racionálně a ve prospěch všech občanů naší země.

Ve volebním programu ČSSD se hovoří o tom, že se nebudou privatizovat služby pro občany. V KV kraji však byly zásluhou ČSSD zprivatizovány nemocnice. Jak se s tím vyrovnáváte?

Není mi známa skutečnost, že by ČSSD privatizovala nějaké nemocnice v kraji, šlo pouze o pronájem části KKN – sokolovské nemocnice, což má velmi pozitivní odezvu u pacientů i zaměstnanců zdravotnického zařízení.  Ale nedávno zaznělo jednoznačně z úst předsedy ČSSD, že se nemocnice musí vrátit do neziskového sektoru. Pro mě jako pro političku, občanku i pacientku je kterýkoliv projekt, jenž zlepší financování nemocnic a zároveň nezdraží službu občanům, přínosný.

I mezi členy ČSSD je řada živnostníků. Co říkáte na záměr ČSSD jim utáhnout opasky a kontrolovat?

Živnostníků si vážím, zvlášť pokud umějí zrealizovat dobré nápady, vytvářet hodnoty, dávat lidem práci. Daně však musíme platit všichni. Na tomto principu se naše společnost vyvíjí již po generace.

Systém je takový, že v určitých odvětvích je možné působit pouze jako živnostník. Institut živnostníka je ale mnohdy v této republice zneužíván a to zejména proto, aby byly odváděny nižší daně státu. A jakékoliv okrádání státu, i tímto způsobem, je podle mě v nepořádku.

Jak se vyrovnáváte, coby mladá žena s tím, že v KV kraji je ČSSD v koalici s komunisty a v radě sedí bývalý politruk?

Ve svých 30 letech už také něco pamatuji a zejména to, že od devadesátých let nikdo tuto politickou stranu nepostavil mimo zákon. První, kdo pozval komunisty k jednacímu stolu, byl pravicový prezident a od té doby využívaly komunisty, v různých typech vlád různé koalice, pro prosazování svých zájmů. Jde-li o pana Sloupa, je členem vítězné strany v krajských volbách a ta by měla sama posoudit, zda jeho setrvání v Radě kraje je pro veřejnost únosné. Své politické angažmá u pohraniční stráže si JUDr. Sloup musí zodpovědět sám před voliči, kteří ho do pozice krajského zastupitele zvolili.

Rozhovor naleznete zde http://marketawernerova.wordpress.com/2013/09/22/parlamentni-listy-rozhovor/