Pozvánka na seminář: Jak komunikovat proti genderovým stereotypům a manipulaci?, 23.11.2013, 9-16h., Brno

17.11.2013

Seminář má poskytnout aktivním ženám z neziskového sektoru dovednosti, jak vyjednávat svou pozici a svoje cíle v práci a prostředí, ve kterém se pohybují. Seminář se zaměří na techniky vyjednávání, na odhalení a zvládnutí manipulace a prosazování respektu v práci a ve vtazích při využití své emoční inteligence. 


Program: 
Jak odhalit manipulaci v rodině, v kolektivu přátel, v zaměstnání, v médiích? 
Jak odhalit manipulátora? Jaké jsou typické postoje manipulátora? Jak poznáme, že naše jednání je manipulativní? Odlišnosti v chování manipulátorů mužů a žen, cvičení na překonání vlastních manipulačních sklonů.
Jak se bránit manipulaci? Jaké jsou neverbální složky manipulace? Cvičení na kontramanipulační techniky.


Pozvánka