Představujeme Vám Alenu Maškovou, kandidátku ČSSD v Pardubickém kraji

11.10.2013

Alena mašková

Paní Alena Mašková kandiduje za ČSSD na 18. místě v Pardubickém kraji
Narodila jsem se v roce 1955 v Liberci. V 9 letech jsem se s matkou přestěhovala do Českých Budějovic. Zde jsem v roce 1974 absolvovala gymnázium, aktivně jsem se věnovala sportu, především pozemnímu hokeji, hrála jsem I. ligu žen a byla jsem členkou juniorského družstva ČSSR. V 19 letech jsem se vdala a i se svým manželem jsme se odstěhovali do Seče u Chrudimi. V roce 1975 jsem začala dálkově studovat Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor vychovatelství zaměřené na tělesnou výchovu, studium jsem ukončila v roce 1980 s červeným diplomem. 

Od roku 1975 jsem pracovala v Junior centru v Seči, kde jsem se od řadového pracovníka, přes odborného pracovníka na katedře tělesné výchovy, vedoucí obchodního oddělení vypracovala až do funkce generální ředitelky společnosti. Společnost prospívala velmi dobře, což asi nebylo v zájmu některých lobbistických skupin a objevila se snaha vyvést ze společnosti několik miliónů korun. Tvrdě jsem se proti tomu postavila, informovala jsem odpovědné orgány a během krátké doby mi byl ukončen pracovní poměr.

Následující čtyři roky jsem pracovala jako OSVČ v oblasti cestovního ruchu. Od roku 2007 pracuji v sociálních službách. Zprvu v nestátní neziskové organizaci, kde jsem poznala náročnou práci pracovníků v sociálních službách a těžkou pozici poskytovatelů sociálních služeb. Poznala jsem, jak vše (ne)funguje v praxi. Od roku 2010 pracuji na Krajském úřadě Pardubického kraje jako referent – registrátor na odboru sociálních věcí.
V současné době jsem již 38 let šťastně vdaná, mám tři dospělé dcery a pět vnoučat. Všichni bydlíme v Seči u Chrudimi a společně se staráme o 90letou babičku. Rodina pro mne znamená vše. Moje zaměstnání se mi stalo koníčkem, ráda poznávám všechno nové, učím se vše, co souvisí s mým zaměstnáním. Zbylý čas věnuji své rodině, a pokud mi ještě nějaký čas zbývá, věnuji se sportu nebo turistice.


Proč právě já?
- V životě jsem to neměla lehké, naučila jsem se překonávat překážky, často jsem si musela tzv. sáhnout až na dno. Hodně mě naučil sport, jsem zvyklá hrát fair play
- I přes negativní zkušenosti se nebojím vyslovit svůj názor, za který dokážu bojovat
- Dokážu přiznat svoji chybu, uznat, že i protivník může mít pravdu
- Nejsem politik, jsem odborník, pro kterého je důležité vykonávat svoji práci co nejlépe, ať už je to v jakékoliv pracovní pozici
- Orientuji se v oblasti sociální práce, cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu, částečně i ve školství – všechny oblasti jsou velmi důležité pro Pardubický kraj
- Vím, že ve sněmovně nebudu bojovat jenom za vás, ale i za sebe, své děti a svá vnoučata a to je velmi dobrá motivace
- Mám optimistický postoj k životu, věřím v lidi a věřím, že každý může udělat hodně, pokud chce. Jsem přesvědčena, že vše se dá změnit, ale musíme opravdu chtít
- V Poslanecké sněmovně budu nováček, plný elánu a snahy odvést co nejlepší práci (připomínám známé přísloví „nové koště dobře mete“)
Co chci?
V současné době je mi nejbližší sociální oblast a té bych se chtěla věnovat i jako poslankyně
- Chci nápravu celého systému sociálních dávek – jak u občanů se zdravotním postižením, tak u mladých rodin a seniorů
- Chci, aby se stát zamyslel nad důležitostí poskytování sociálních služeb, nad způsobem jejich financování a nad postavením pracovníků v sociálních službách – vím, že současný systém je dlouhodobě neudržitelný
- Chci se zaměřit na podporu sociálního podnikání
- Stát by se měl umět postarat o své seniory a nepřenášet odpovědnost za péči o ně na neziskový sektor
- Je třeba obnovit aktivní podporu mladým rodinám – např. se mi líbilo společné zdanění manželů
Mimo sociální oblast
- Musí se změnit postavení učitelů ve společnosti, stát musí garantovat kvalitní bezplatné vzdělání minimálně na úrovni základního a středního školství
- Nesouhlasím s pozitivní diskriminací některých skupin obyvatelstva, pro všechny obyvatele musí být nastavena stejná pravidla