Představujeme Vám Danielu Ottovou, kandidátku ČSSD v Jihomoravském kraji

17.10.2013
Ottova

Představujeme Vám dvanáctku na kandidátce ČSSD za Jihomoravský kraj Danielu Ottovou.

Proč jste se rozhodla stát členkou ČSSD?
Vždy jsem měla silné sociální cítění a program ČSSD, který je zaměřen na to, aby každý měl šanci a právo na důstojný život mě přesvědčil, že tudy vede cesta pro mě, jako člověka, který se vždy zajímal o veřejný život (vzpomínám na dobypřed 20 lety, kdy jsem se na 12 let přistěhovala na vesnici o 130 obyvatelích, a když zasedalo zastupitelstvo obce, tak tam byli vždy zvolení zástupci a zaobčany většinou jen Ottová).


Na jaké nejvyšší úrovni a jak dlouho politicky pracujete?
Ve volebním období 2008 – 2012 jsem byla členkou Zastupitelstva Jihomoravského kraje, současně jsem pracovala v komisích Rady Jihomoravského kraje, a to v Komisi pro výchovu a vzdělávání a Komisi pro sociální věci a rodinu. Od roku 2010 jsem členkou Zastupitelstva města Letovice, od května 2012 členkou Rady města Letovice.


Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámistojí?
Co nazvat úspěchem? Je to o každodenní práci, o tom, že svým přístupem kživotu, k práci, ke svému okolí získáváte důvěru lidí okolo vás. Že politiku neděláte pro nějaký prospěch, ale prostě proto, že vás to baví a naplňuje.Vážím si toho, že se nám na komunální úrovni podařilo po letech „ dostat se“ dovedení města, získat post místostarosty a 2 místa v radě města a přesunout se z opozičních lavic do těch, ve kterých jdete „s kůží na trh“ a příští rok seuvidí, zda jsme uspěli či nikoliv. Jsem ráda, že se místní organizace, které předsedám, početně zvětšuje, a to především o ženy. Jen v letošním roce jsme přijali 3 nové členky ( v tuto chvíli máme 35% podíl žen z celkového počtu členů MO). Co se mi podařilo? Nemůžu hovořit sama za sebe, protože vždy je to kolektivní práce a kolektivní rozhodnutí. Např. na krajské úrovni v koaliční spolupráci se zavedly Senior pasy (po vzoru Rodinných pasů), na které mohou senioři čerpat různé slevy např. ve zdravotnictví či kultuře. Podařilo se a stále se daří rozšiřovat síť krajských Domů pro seniory. Rozšířila se dotační podpora pro Mateřská centra a tzv. Family Pointy (místnost, např. na úřadě, kde je přebalovací pult, mikrovlnná trouba, maminkazde může dítko přebalit, v klidu nakrmit…). Pro větší motivaci pro studium učňovských oborů se zavedlo pro vybrané učebníobory měsíční „ kapesné“ v závislosti od prospěchu učně. Atd., atd.

Čeho byste chtěla v Poslanecké sněmovně PČR dosáhnout?
Jelikož jsem na nevolitelném místě, tak čistě hypoteticky toho, co jistě i ostatní kandidáti a kandidátky za ČSSD, tzn. prosadit maximum z našeho volebního programu.


Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se mělařešit)?
V první řadě je to nejen na nás, na ženách, zda si vytvoříme takové prostředí, které nám umožní věnovat se této činnosti a hlavně o chuti darovat jí svůj volný čas, ale i na společnosti, zda si nastaví takové podmínky, abychom se jí mohly věnovat. S manželem jsme spolu 25 let, máme 4 syny ( 22, 19, 19 a 11 let) a jen díky pochopení celého „mého mužstva“ se mohu věnovat svému koníčku, a to veřejné práci, chcete-li politice. Ale je to také o tom, kdy muži konečně pochopí, že větší zastoupení žen v politice je přínosem pro celou společnost.


Pod jaký bod Oranžového desatera byste se podepsala a proč?

Stoprocentně je to bod Pomoc mladým rodinám, protože rodinná a prorodinná politika dosud v této zemi nebyla na programu dne. Sociální demokracie chce také obnovit porodné na druhé a třetí dítě. Vždyťvšichni dobře víme, že nejlepší důchodovou reformou je kvalitní prorodinná politika. Za důležité považuji rozšíření kapacity jeslí a školek, a to těch veřejných,které jsou spravovány obcemi. Těm je potřeba nabídnout pomocnou ruku. Dnes je velice složitá doba pro rodiny, a především pro rodiny s jedním rodičem, tedy samoživitelek a samoživitelů. Nemůžu se smířit s tím, že dnes, v roce 2013, jsou rodiny, kde nemají peníze na obědy pro děti ve školních jídelnách a dětem podávají mouku s vodou. Kam jsme se to dostali!? Rozhodnětoto je téma, které musíme řešit.


Děkujeme za rozhovor, OK