Profily kandidátek do Evropského parlamentu - Alena Andělová

18.05.2014

 Jako další kandidátku vám představujeme Bc. Alenu Andělovou, DiS., referentku zahraničních vztahů, která kandiduje z 24. místa:


Předpoklady
1. Proč jste se rozhodla kandidovat do Evropského parlamentu? 
Již podle antických klasiků má být politika službou pro polis, tzn. pro obec svých bližních. Takto politiku, ve které jsem aktivní již 14 let, chápu. Evropská unie je historicky jedinečný projekt, žijeme ve středu Evropy a do Evropy nedílně patříme. Chci aktivně přispívat k prohlubování sdílených hodnot, podpoře kulturního bohatství, sociální solidarity.

2. Jaké je Vaše vzdělání a pracovní zkušenosti? Jakými evropskými jazyky se plynně domluvíte? 
Absolvovala jsem obor sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jsem na různých pozicích na Městském úřadě, Ministerstvu práce a sociálních věcí, jako asistentka poslance a v současnosti pracuji na Krajském úřadě jako referentka zahraničních vztahů. Hovořím anglicky a snažím se dopilovávat i němčinu.

3. Jaká relevantní práce za Vámi stojí? Co považujete za svůj největší politický úspěch?
Druhé volební období pracuji v sociální a zdravotní komisi města Břeclav, kde se snažím prosazovat věci usnadňující lepší život nejen pro občany Břeclavi. Např. maminky s kočárky mohou ocenit díky mému návrhu bezbariérový vstup do městské knihovny apod. Politickým úspěchem snad lze nazvat i důvěru členek Sociálně demokratických žen, protože jsem již několikrát obhájila pozici celorepublikové předsedkyně Ústřední kontrolní komise, což chápu jako ocenění mé práce. Osobně pak mám radost z toho, že jsem v Břeclavi dosud uspořádala s dalšími členkami SDŽ řadu akcí pro veřejnost – přednášky o násilí na ženách, ekologii, dětské bazárky a dětské karnevaly.

4. Čím se zabýváte kromě politiky? Politika je pro mě velkým koníčkem i součástí života, ale ráda se věnuji své rodině, četbě, cestování a fotografování a také sbírání starých cihel s kolky výrobců a identifikaci výrobců cihel podle kolků.

Evropský parlament
V případě, že byste byla zvolena, co byste v Evropském parlamentu prosazovala? Omlouvám se, ale témat je mnoho, nedokážu je vměstnat do dvou či tří vět. Konkrétně se chci zaměřit na sjednocení legislativy v oblasti potravinových bank, vadí mi zbytečné plýtvání potravinami, které hypermarkety vyhazují po tunách, ač by ještě mohly posloužit charitě. Také se zajímám o regulaci hazardu na evropské úrovni.
Mojí další prioritou je ochrana práv spotřebitelů. Vzhledem k tomu, že žiji celý život na hranici s Rakouskem, dlouhodobě sleduji, že kvalita zboží je u našich sousedů často vyšší než u nás. Chci hájit práva spotřebitelů, např. poukazovat na dvojí kvalitu zboží a potravin pro různé země v rámci EU. Přeji si, aby Češky a Češi nebyli zákazníky druhé, neřku-li třetí kategorie.
Další prioritou je i podpora vinařů a zemědělců celkově. Pocházím původně z vinařské rodiny. Mnoho vinařů znám a vím, že často bojují o přežití, a to platí pro zemědělce obecně. Proto chci prosazovat rovné podmínky pro naše a evropské zemědělce.

5. Jaké jsou podle Vás nejdůležitější výzvy, které by měl Evropský parlament z krátkodobého i dlouhodobého hlediska řešit? Evropský parlament by měl jednat tak, aby se občanům EU žilo dobře a byli v bezpečí.
6. 
7. V České republice dosud nebyla ve volbách do Evropského parlamentu vysoká účast. Čím si to vysvětlujete? Jak přesvědčit občanky a občany, aby se voleb do Evropského parlamentu zúčastnili? Podle mého názoru je to mj. problém špatné medializace a snad i vytváření pocitu, že jde o něco abstraktního, co nedokážeme ovlivnit. Občanky a občané mohou využít svého práva a jít volit pokud budou vědět, že Evropský parlament je zde pro ně, my všichni jsme členy EU.

ČR a Evropa
8. Jste pro přijetí eura? Kdy přesně a za jakých podmínek?
Jsem pro přijetí eura v pravý čas.

9. Jak lze dle Vašeho mínění odstranit demokratický deficit Evropské unie, tedy netransparentnost rozhodování Rady a slabší postavení Evropského parlamentu? Asi by bylo dobré více se dotazovat i našich zástupců v tomto orgánu.

10. V čem nám může EU v dalších deseti letech pomoci? Proč EU potřebujeme? 

Občané i firmy oceňují výhody typu volného cestování, možnost pracovat v dalších zemích EU, volný pohyb zboží, zvýšení konkurence a následné snížení cen služeb a zboží, dotace z rozpočtů a fondů EU, postupný růst životní úrovně, ochranu demokracie a svobody atd. a věřím, že tyto výhody nám zajišťují, že nebudeme občany druhé kategorie. 

11. Co můžeme udělat pro EU my, v jakém ohledu ji můžeme posunout dál? 

Vysílat do EU zástupce za ČR, kteří jsou solidní, domluví se, budou korektní a nebudou jednat za sebe a pro sebe, ale budou přinášet nové podněty tak, aby se žilo lépe občankám a občanům ČR, ale i EU.

12. Existuje evropská či česká osobnost zabývající se evropskou integrací, které si nadmíru vážíte a která Vás inspiruje? Mojí oblíbenou političkou je Maďarka Zita Gurmai – prezidentka PES WOMEN (evropských sociálních demokratek). Je to žena s názorem, který umí prosadit, je empatická, ale zároveň velmi rázná a jsem velmi ráda, že jsem s ní v kontaktu.