Profily kandidátek do Evropského parlamentu - Dana Váhalová

01.05.2014

Jako další kandidátku do Evropského parlamentu vám představujeme Mgr. Danu Váhalovou, poslankyni Parlamentu České republiky, která kandiduje ze 17. místa:


Předpoklady
1. Proč jste se rozhodla kandidovat do Evropského parlamentu?

Dlouhodobě se zabývám problematikou EU. Zkušenosti jsem postupně nabývala v pozici krajské zastupitelky Moravskoslezského kraje, posléze členky a místopředsedkyně Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny, členky a vedoucí delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy .Od ledna 2014 také místopředsedkyně Parlamentního shromáždění Rady Evropy. 

2. Jaké je Vaše vzdělání a pracovní zkušenosti? Jakými evropskými jazyky se plynně domluvíte? 

Mimo jiných vysokých škol jsem také úspěšně ukončila Vysokou školu mezinárodních a veřejných vztahů Praha - Katedra mezinárodních a diplomatických studií - obor diplomatické služby. Hovořím anglicky a rusky.
3. Jaká relevantní práce za Vámi stojí? Co považujete za svůj největší politický úspěch?

V politice aktivně pracuji již od roku 2002 na různých pozicích od předsedkyně OVV, místopředsedkyně KVV, zastupitelky KZ MSK. Vážím si a mám radost zejména ze skutečnosti, že jsem podruhé obhájila a byla zvolena do Poslanecké sněmovny. Vnímám to jako ocenění své každodenní práce pro občany.

4. Čím se zabýváte kromě politiky? 

Zabývám se charitativní činností, prací s dětmi a mládeží, chovem koní,cestováním.

Evropský parlament
5. V případě, že byste byla zvolena, co byste v Evropském parlamentu prosazovala? A v jakých výborech?

Prosazovala bych volební program ČSSD zaměřený na podporu evropské integrace. Chtěla bych pracovat ve Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova.

6. Jaké jsou podle Vás nejdůležitější výzvy, které by měl Evropský parlament z krátkodobého i dlouhodobého hlediska řešit? 

Zachování a rozvoj evropského modelu sociálního státu. Ekonomický růst v zemích EU, který bude vytvářet kvalitní pracovních místa pro jejich občany. Dotvoření bankovní unie. Zvýšení prestiže EU v jednotlivých členských zemích a ve světě.

7. V České republice dosud nebyla ve volbách do Evropského parlamentu vysoká účast. Čím si to vysvětlujete? Jak přesvědčit občanky a občany, aby se voleb do Evropského parlamentu zúčastnili? 

Občané bohužel tyto volby nepovažují za důležité i s ohledem na negativní postoj bývalého pana prezidenta a malou či zkreslenou informovanost o EP a EU ze strany médii. V ČR se vytvořila řada předsudků ve vztahu k EU. ČSSD a její zástupci to chtějí změnit.

ČR a Evropa
8. Jste pro přijetí eura? Kdy přesně a za jakých podmínek?

Ano, až na to budeme připraveni.

9. Jak lze dle Vašeho mínění odstranit demokratický deficit Evropské unie, tedy netransparentnost rozhodování Rady a slabší postavení Evropského parlamentu?

Rada představuje zástupce vlád členských států. To znamená, že netransparentnost EU je závislá na politice jejich vlád. Věřím že vítězství sociálních demokratů více otevře evropskou politiku směrem k občanům. 

10. V čem nám může EU v dalších deseti letech pomoci? Proč EU potřebujeme? 

Za posledních deset let ČR získala z EU více než 330 miliard Kč. Evropská integrace dává možnost ČR lépe prosazovat své zájmy v globalizované světě, než by byla schopna dělat sama s ohledem na svoji velikost.

11. Co můžeme udělat pro EU my, v jakém ohledu ji můžeme posunout dál? 

Především nesmíme podkopávat význam EU, jak to mnohdy dělaly pravicové vlády . Je potřeba se snažit podporovat a vysvětlovat proevropskou myšlenku , její význam a přínos. 

12. Existuje evropská či česká osobnost zabývající se evropskou integrací, které si nadmíru vážíte a která Vás inspiruje?

Největší českou politickou osobností byl s trochou nadsázky už Jiří z Poděbrad a jeho myšlenka na vytvoření mírového spojení všech evropských království (vytvoření mezinárodního obranného spolku evropských panovníků proti vnějšímu nepříteli na základě národní suverenity, zásady nevměšování a řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem). Jednalo se vlastně o první myšlenku společné Evropské rady.