Profily kandidátek do Evropského parlamentu - Kateřina Bocianová

05.05.2014

 Následující kandidátkou, kterou vám představujeme, je PhDr. Kateřina Bocianová, vedoucí zahraničního oddělení ČSSD, která kandiduje z 22. místa:


Předpoklady
1. Proč jste se rozhodla kandidovat do Evropského parlamentu? 
Protože po destruktivní protievropské vládě expremiérů Topolánka a Nečase je nyní nutné vrátit České republice v Evropské unii pověst důvěryhodného a konstruktivního partnera. Nová vláda premiéra Bohuslava Sobotky již učinila důležité kroky, ale bude nutné tento cíl nadále naplňovat konkrétní prací, a to lze, mimo jiné, i skrze působení v Evropském parlamentu. 
2. Jaké je Vaše vzdělání a pracovní zkušenosti? Jakými evropskými jazyky se plynně domluvíte? 
Studovala jsem politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde jsem získala titul PhDr., a nyní po malé obhajobě se připravuji na velkou obhajobu své doktorské práce (PhD). Vedle toho jsem absolvovala Diplomatickou akademii na španělském Ministerstvu zahraničních věcí. Působila jsem v Poslanecké sněmovně, v Evropském parlamentu, byla jsem vedoucí zahraničního oddělení ČSSD a nyní jsem šéfkou poradců ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka. Plynně hovořím anglicky, španělsky a francouzsky a nyní absolvuji soukromé lekce z němčiny.
3. Jaká relevantní práce za Vámi stojí? Co považujete za svůj největší politický úspěch?
Dokázala jsem zviditelnit ČSSD v oblasti zahraniční a evropské politiky a posílit stranické vztahy v Evropě i ve světě. Za svůj pracovní úspěch považuji vybrání do prestižní stáže francouzského Ministerstva zahraničních věcí za své funkce zahraniční tajemnice ČSSD, možnost působit v německém Bundestagu i v britském House of Commons a samozřejmě i svou současnou pracovní pozici na MZV. Za svůj politický úspěch, jestli se to tak dá nazvat, považuji zisk nominace od Předsednictva ČSSD na kandidátku do EP.
4. Čím se zabýváte kromě politiky? 
Vedle svého působení v akademické oblasti (publikace, přednášky) a vedle svých koníčků (tanec) se nyní zabývám otázkou rovnoprávného zastoupení žen a mužů v politice a celkově v české společnosti. Nyní i úzce spolupracuji s Forem 50%. Někdy mě ale překvapuje, jak čas od času narážím na skutečnost, že problém není ani tak v mužích, jako v některých ženách, které dokáží ostatním ženám škodit. 

Evropský parlament
5. V případě, že byste byla zvolena, co byste v Evropském parlamentu prosazovala? A v jakých výborech?
Dlouhodobě se zabývám zahraniční politikou Evropské unie, a to hlavně v jejím sousedství. Proto s ohledem na aktuální krize v severní Africe a nyní na Ukrajině bude nutné nově definovat koncepty evropské zahraniční a bezpečnostní politiky. Proto bych se angažovala v Zahraničním výboru. Vedle toho mě zajímá i mezinárodní obchod (například uzavírání smluv o zónách volného obchodu). Proto bych ráda pracovala i ve Výboru pro mezinárodní obchod.
6. Jaké jsou podle Vás nejdůležitější výzvy, které by měl Evropský parlament z krátkodobého i dlouhodobého hlediska řešit? 
Největší výzvu vidím v tom, jak občané přestali věřit projektu evropské integrace a evropské instituce vnímají negativně. Evropský parlament by měl každý den dokazovat, že je zde pro evropské občany a nikoliv pro evropské úředníky, kteří někdy ztrácí kontakt s realitou národních států. 
7. V České republice dosud nebyla ve volbách do Evropského parlamentu vysoká účast. Čím si to vysvětlujete? Jak přesvědčit občanky a občany, aby se voleb do Evropského parlamentu zúčastnili? 
Viz má předešlá odpověď. Je třeba konkrétně vysvětlovat občanům, v čem je Evropská unie prospěšná. A hlavně – měl by se změnit postoj českých médií ve vztahu k informování o EU.

ČR a Evropa
8. Jste pro přijetí eura? Kdy přesně a za jakých podmínek?
Ano, v horizontu do roku 2020, pokud se splní všechny podmínky jak v ČR, tak i v rámci eurozóny, která se musí stabilizovat a posílit. 
9. Jak lze dle Vašeho mínění odstranit demokratický deficit Evropské unie, tedy netransparentnost rozhodování Rady a slabší postavení Evropského parlamentu?
Reformováním evropských institucí. Je mi blízký přístup současné nizozemské vlády, která podporuje více Evropy, kde je to potřebné a užitečné, a více národního řešení, kde je to efektivnější. Tím by se měl odstranit obrovský nárůst regulace v řadě oblastí, ve kterých EU nemá své kompetence. Současně jsem zastáncem posilování role národních parlamentů.
10. V čem nám může EU v dalších deseti letech pomoci? Proč EU potřebujeme? 
EU potřebujeme takovou, aby sloužila občanům v jednotlivých členských státech. Nemůže se stát, že 26 milionů Evropanů je nyní bez práce, zcela se odvrací od EU a kloní se k extremistickým stranám, které chtějí EU zrušit. Je na nás, aby se tomu zabránilo, aby EU představovala pro lidi naději, že se o ně postará, že se bude bojovat s finančním kapitalismem, bude se chránit životní prostředí, bude zajišťovat bezpečnost svých občanů a podobně. Nyní je v sázce hodně a bude to jeden z hlavních úkolů Evropského parlamentu.
11. Co můžeme udělat pro EU my, v jakém ohledu ji můžeme posunout dál? 
Být součástí evropského projektu a řešit problémy uvnitř, ne kritizováním a dehonestací zvnějšku. Neakceptovat zvláštní rys dosavadní české zahraniční politiky – jakýsi „narcismus, kdy my tady v Praze víme vše nejlépe“. Jsme deset let členy EU a dosud jsme toho nijak zvláště nevyužili.
12. Existuje evropská či česká osobnost zabývající se evropskou integrací, které si nadmíru vážíte a která Vás inspiruje?
Aby to bylo vyvážené: Martin Schulz a Elena Valenciano (dvojka na kandidátce španělských Socialistů do Evropského parlamentu)