Profily kandidátek do Evropského parlamentu - Monika Hermannová

02.05.2014

 Jako další kandidátku do Evropského parlamentu vám představujeme Bc. Moniku Hermannovou ze Starého Plzence, ekonomku, referentku samosprávy a místopředsedkyni Ústřední kontrolní komise Mladých sociálních demokratů, která kandiduje z 23. místa:


Předpoklady
1. Proč jste se rozhodla kandidovat do Evropského parlamentu? 
Protože věřím, že si Česká republika zaslouží mít v Evropském parlamentu poslance, kteří se v rámci svého mandátu budou snažit hledat řešení problémů, se kterými se EU aktuálně potýká a nebudou na zasedání jezdit pouze kritizovat vše, co se jim na EU nelíbí. 
2. Jaké je Vaše vzdělání a pracovní zkušenosti? Jakými evropskými jazyky se plynně domluvíte?
Jsem absolventkou oboru Národní hospodářství a Regionální studia na VŠE a nadále studuji na Právnické fakultě UK. Pracovní zkušenosti jsem získala zejména během stáže v rámci frakce evropských socialistů, dvou kanceláří europoslanců a také na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Plynně hovořím anglicky a francouzsky. 
3. Jaká relevantní práce za Vámi stojí? Co považujete za svůj největší politický úspěch?
Činnost v občanském sdružení Mladí sociální demokraté od roku 2006, diskuze ve veřejném prostoru a na VŠ. Za svůj úspěch v politice považuji skutečnost, že k funkcím ke kterým jsem se zavázala, jsem vždy přistupovala s maximálním nasazením a že to tak řada lidí z mého okolí vnímá.
4. Čím se zabýváte kromě politiky? 
Moje studium se stalo i mým odborným zájmem a koníčkem, takže navštěvuji a přispívám do různých ekonomických a právních platforem. Ve volném čase se díky svojí fence leonbergera věnuji kynologii v klubu ve Starém Plzenci. 

Evropský parlament
5. V případě, že byste byla zvolena, co byste v Evropském parlamentu prosazovala? A v jakých výborech? 
Hlavním předmětem činnosti EP je tvorba evropské legislativy, takže bych se snažila o to, aby byla co možná nejkvalitnější ve všech oblastech. Svoji činnost bych směřovala do Hospodářského a měnového výboru (ECON), Rozpočtového výboru (BUDG) nebo Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT). O tom, co bych zde chtěla prosazovat se podrobně rozepisuji v článku na svém blogu:http://hermannova.blog.idnes.cz/.
6. Jaké jsou podle Vás nejdůležitější výzvy, které by měl Evropský parlament z krátkodobého i dlouhodobého hlediska řešit? 
Funkcí EP je rovněž kontrola čerpání rozpočtu, krátkodobou výzvou by měla být snaha o optimalizaci rozpočtu a jeho efektivní užívaní, které bude podporovat hospodářský růst. Dlouhodobě pak EP a jednotliví poslanci musí vysvětlovat svoji činnost a svá rozhodnutí občanům EU. To je výzva, která je pro EP trvalá. 

7. V České republice dosud nebyla ve volbách do Evropského parlamentu vysoká účast. Čím si to vysvětlujete? Jak přesvědčit občanky a občany, aby se voleb do Evropského parlamentu zúčastnili? 
Můj osobní pocit je, že občané nedostávají o činnosti EP příliš mnoho objektivních informací a to ani z veřejnoprávních medií. Nejspíš proto je jim předmět rozhodování v těchto volbách vzdálený. Přesvědčit občany o tom, aby k volbám přišli leží na bedrech jednotlivých kandidátů. Ti by měli svými kvalitami občany přesvědčit, že si čas, který volbám věnují, zaslouží. 

ČR a Evropa
8. Jste pro přijetí eura? Kdy přesně a za jakých podmínek?
Jako kandidátka mohu mít pouze svůj osobní názor, protože o přijetí eura poslanci EP nerozhodují. A ten je takový, že ČR by měla směřovat k přijetí společné evropské měny, ale zároveň by měla EU tlačit k tomu, aby dokázala definovat a vymáhat parametry, které ovlivňují její fungování. Tím jsou například deficity rozpočtů jednotlivých členských zemí. 
9. Jak lze dle Vašeho mínění odstranit demokratický deficit Evropské unie, tedy netransparentnost rozhodování Rady a slabší postavení Evropského parlamentu?
Na tom, jak je rozhodování v EU sdíleno, se musí shodnout Evropská rada a následně pak musí případná změna projít schvalovacím procesem všech členských států. Národnostní princip, který Rada reprezentuje, prozatím v EU převažuje a já si netroufám odhadovat, zda je EU ve fázi svého vývoje, kdy je schopná právě toto změnit. 
10. V čem nám může EU v dalších deseti letech pomoci? Proč EU potřebujeme? 
Česká republika je sama osobě příliš malá na to, aby mohla ovlivňovat globální politiku. V rámci EU, pokud dokážeme nabídnout politiky evropského formátu, takovou příležitost mít můžeme. Žádoucí pro ČR je rovněž společné řešení hospodářských otázek a ochrany spotřebitelů.
11. Co můžeme udělat pro EU my, v jakém ohledu ji můžeme posunout dál? 
Věřím, že demokracii obecně a rovněž Evropskou unii může každý posunout svojí osobní informovaností, kterou si sám vytváří z různých zdrojů a zejména rozšiřovat tuto informovanost do svého okolí. 
12. Existuje evropská či česká osobnost zabývající se evropskou integrací, které si nadmíru vážíte a která Vás inspiruje?
Z evropských osobností lze jen těžko jmenovat jedinou, ať je jedná o Roberta Schumana, Jeana Monneta, Paula Henriho Spaaka, Altiera Spinelliho, Poula Nyrupa Rasmussena či Martina Schulze. Z těch českých se mi velmi výrazně vybaví jméno Vladimíra Špidly, kterého si velmi vážím.