Profily kandidátek do Evropského parlamentu - Zuzana Brzobohatá

01.05.2014

Jako další kandidátku do Evropského parlamentu vám představujeme Ing. Bc. Zuzanu Brzobohatou, současnou europoslankyni, bývalou poslankyni Parlamentu České republiky a bývalou zastupitelku Jihomoravského kraje a města Tišnov: 


Předpoklady
1. Proč jste se rozhodla kandidovat do Evropského parlamentu? 
Chtěla bych využít svých zkušeností ze současného mandátu a znalostí v oblasti veřejných financí. Rovněž bych ráda dál pokračovala v podpoře neziskového sektoru.

2. Jaké je Vaše vzdělání a pracovní zkušenosti? Jakými evropskými jazyky se plynně domluvíte? 
VUT Brno- elektotechnická fakulta, obor Počítače, doplňkové pedagogické studium a MU Brno- ekonomickosprávní fakulta obor Management, angličtina – zkouška STANAG2. Pracovala jsem 15 let v oboru počítačů, 5 let učitel, 4 roky ředitelka kabinetu ministra financí, 8 let v místní samosprávě (2 roky místostarostka), 4 roky krajská zastupitelka, krátce v PS. Nyní poslankyně EP, Výbor pro rozpočet, rozpočtovou kontrolu a Výboru pro ústavně právní záležitosti.

3. Jaká relevantní práce za Vámi stojí? Co považujete za svůj největší politický úspěch?
V každém působení jsem se snažila pracovat naplno, nejsou za mnou žádné skandály, mám bezpečnostní prověrku Tajné. Za největší politický úspěch považuji zastavení tzv. Klausovy vyjímky v EP. Mandát europoslankyně mi umožnil uspořádat celou řadu akcí pro ženské a seniorské organizace v ČR.

4. Čím se zabýváte kromě politiky? 
Práce v neziskovém sektoru, jsem 25 let aktivní člen Hnutí Brontosaurus, zajímá mně ekologická výchova, životní prostředí a moderní způsoby vzdělávání. Aktivně se rovněž zabývám gendrovými otázkami a zvýšením počtu žen v politice, spolupracuji s Forem 50% a Oranžovým klubem.

Evropský parlament
5. V případě, že byste byla zvolena, co byste v Evropském parlamentu prosazovala? A v jakých výborech?
Boj proti daňovým únikům a daňovým rájům, harmonizaci daní z příjmů právnických osob a daň z finančních transakcí. Ráda bych pokračovala v práci v Výboru pro rozpočet.

6. Jaké jsou podle Vás nejdůležitější výzvy, které by měl Evropský parlament z krátkodobého i dlouhodobého hlediska řešit? 
Vzhledem k situaci na Ukraiině posílit základní princip EU, tj. mírové soužití a mluvit jedním hlasem v mezinárodních otázkách. Z ekonomických témat dokončení bankovní unie, zavedení daně z finančních transakcí, harmonizace daně z příjmu právnických osob a dlouhodobě větší integrace Evropy.

7. V České republice dosud nebyla ve volbách do Evropského parlamentu vysoká účast. Čím si to vysvětlujete? Jak přesvědčit občanky a občany, aby se voleb do Evropského parlamentu zúčastnili? 
Malou informovaností z českých medií, či spíše informováním pouze o negativech. Rovněž přispěl euroskepticismus bývalého prezidenta Klause a minulých vlád. Přesvědčit občany a občanky jít volit je možné jen vysvětlením práce Evropského parlamentu a jeho vlivem na život českých občanů.

ČR a Evropa
8. Jste pro přijetí eura? Kdy přesně a za jakých podmínek?
Určitě ano, v současné době jde o politické rozhodnutí české vlády. Reálně může jít o horizont pěti let. Referendum o přijetí považuji za nesmyslné, k přijetí eura jsme se zavázali již v hlasování o vstupu do EU v roce 2003.

9. Jak lze dle Vašeho mínění odstranit demokratický deficit Evropské unie, tedy netransparentnost rozhodování Rady a slabší postavení Evropského parlamentu?
Podporou demokraticky zvolených institucí, tedy zvyšování pravomoci EP tak, aby se jeho činnost blížila činnosti národních parlamentů. Rovněž se musí zvýšit zapojení občanů do rozhodování, doufám, že možnost občanské iniciativy se stane běžnou součástí našeho politického života.

10. V čem nám může EU v dalších deseti letech pomoci? Proč EU potřebujeme? 
Zajištění naší bezpečnosti a života v míru, v ekonomické oblasti může podpořit náš ekonomický růst a zvýšit zaměstnanost zejména přes evropské fondy. Rovněž je významný jednotný trh pro naše podnikatele a směrnice pro ochranu spotřebitele.

11. Co můžeme udělat pro EU my, v jakém ohledu ji můžeme posunout dál? 
Stát se spolehlivým partnerem, který ví, co chce, a umí vyjednávat jednak ve prospěch českých občanů ČR, ale bere ohled na celoevropský zájem.

12. Existuje evropská či česká osobnost zabývající se evropskou integrací, které si nadmíru vážíte a která Vás inspiruje?
Vladimír Špidla, bývalý premiér, který přivedl Českou republiku do EU a který je bytostným Evropanem.