Prohlášení Oranžového klubu: Babiš s Bělobrádkem by si směrnici Redingové měli přečíst, návrh je v zájmu českého hospodářství

12.12.2014

Oceňujeme postoj všech členů a členek vlády za ČSSD, kteří hlasovali pro přijetí směrnice navržené Viviane Redingovou. Prokázali, že vědí, o čem hlasují.

Oponentům směrnice z ANO a KDU-ČSL doporučujeme, aby si text směrnice nejprve pozorně nastudovali. Směrnice se totiž týká především férového přístupu v personální politice.

Domníváme se, že je v  zájmu ČR, aby hospodářství využívalo veškerého potenciálu, kterým česká společnost disponuje. Ženy představují většinu vysokoškolsky vzdělaných v ČR. Pro ženy je však těžké do vedoucích pozic proniknout, protože si je muži často netransparentně rozdělují mezi sebou.

Upozorňujeme také, že ministři a ministryně z hnutí ANO a KDU-ČSL hlasovali v rozporu s vlastním vládním prohlášením, které deklaruje prosazování rovnosti. Svým postojem také popřeli nedávno schválenou vládní strategií pro rovnost žen a mužů. Očekáváme, že hnutí ANO a KDU-ČSL budou nyní prezentovat vlastní vizi řešení nepropustnosti žen do rozhodovacích pozic.

Kromě toho jsme přesvědčeny, že pondělní rozhodnutí vlády výrazně podkopává pozici komisařky Věry Jourové, která má za úkol směrnici v EU prosadit.

Vysvětlení obsahu směrnice EU:

Předloha směrnice nařizuje uplatňování férových a transparentních výběrových řízení s jasně nadefinovanými kvalifikačními kritérii (viz článek 4 směrnice). 

Dosavadní praxe totiž funguje tak, že když se uvolní zajímavá pozice, tak se volá kamarádům a známým. Zároveň je šířena propaganda o nedostatku kompetentních žen. Na podporu směrnice vznikla proto také celoevropská databáze žen s kvalifikací pro dozorčí rady. Žen v Evropě je tedy na tyto pozice více než dost. Evropská komise, která předlohu navrhla, se domnívá, že pokud budou rozhodujícím kritériem při obsazování vedoucích pozic schopnosti a zkušenosti, nebude s účastí žen ve vedeních podniků problém.

Co se týká toho magického čísla 40 %, tak jej směrnice zmiňuje jako cíl férového zastoupení. A aby nebyla předloha bezzubá, jsou navrženy sankce, které si však každý členský stát stanoví sám. V ČR může být jako sankce zvolen např. upozorňující dopis. Sankce však budou následovat jen tehdy, pokud nebudou probíhat férová výběrová řízení. 

Samotný text směrnice má pět stran (strana 24-29), zbytek textu je zdůvodnění:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2012%3A0614%3AFIN%3ACS%3APDF