První český Kongres žen

10.03.2013

Dne 15. června 2013 se v Praze dle polského vzoru uskuteční první český Kongres žen. Kongres žen je neziskovou a nevýdělečnou iniciativou organizací, institucí a osobností z neziskového, akademického, uměleckého, veřejného i soukromého sektoru. Platforma Kongres žen je sdružením nadstranickým, jeho činnost není spojena s žádnou politickou stranou.

Cílem Kongresu žen je vytvořit stálou platformu, která:

Rozmanitý program Kongresu žen bude rozložen do seminářů k tématu ženy a trh práce (ženy ve finančním sektoru, opatřenípro zvýšení zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, slaďování rodinného a pracovního života) a workshopů zaměřených na rozvoj dovedností a schopností (soft-skills) žen (např. mentoring, rétorika, prezentační dovednosti, time-management). 


Ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v ČR vyjednáváme podporu místopředsedkyně Evropské komise a eurokomisařky Viviane Reding. Nedílnou součástí Kongresu žen bude i veletrh organizací, institucí a firem, které se zabývají postavením žen na trhu práce. Výstupy prvního setkání Kongresu žen budou předány premiérovi či premiérce ČR při příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů 19. června 2013. V tento den bude zároveň v rámci prvního českého Kongresu žen pořádán bohatý kulturní program (např. promítání úspěšného amerického filmu Miss Representation v kině Bio Oko a diskuse o odborníky a novinářkami na téma zobrazování žen v médiích). Doprovodné akce Kongresu žen sebudou konat také v dalších městech České republiky.

Postavení žen na pracovním trhu je zásadním tématem. Ekonomická činnost žen je základem ženské nezávislosti, sebevědomí a plnohodnotného uplatnění ve společnosti. Není důležité, zda chce žena pracovat nebo se věnovat výchově dětí, rodině, případně obojí současně. Důležité je, aby společnost i stát vytvořily ženám podmínky pro skutečně svobodnou volbu. Proto si první Kongres žen zvolil za své téma právě postavení žen na trhu práce - téma, které se dotýká žen napříč věkovými skupinami, profesemi, sociálními a etnickými skupinami či představami o jejich sebeuplatnění.

Více informací ke Kongresu žen naleznete na webu:

www.kongreszen.cz

 
Kongres žen logo