Společné prohlášení ženských organizací politických stran na podporu zipového zákona

18.04.2015

Ženy tvoří více než polovinu populace České republiky, ale jejich zastoupení v politice zůstává nízké. Ještě 100 let po získání volebního práva připadá političkám v průměru pouhá pětina volených pozic. Politika tak přichází o cenné životní zkušenosti významné části obyvatel, které by ji mohly výrazně obohatit. Přichází také o řadu talentů, neboť české ženy jsou vzdělané a mezi absolventy vysokých školv posledních letech dokonce převažují nad muži.

V zastoupení žen v politice Česká republika zaostává za většinou evropských států. V žebříčku všech světových států, seřazených podle zastoupení žen v parlamentu Meziparlamentní unií, nám připadá 74. místo mezi Panamou a Slovenskem.

Ženy přitom tvoří významnou část členských základen politických stran, jejich podíl se pohybuje mezi 25 a 50 %. Jejich zájem o veřejné dění se projevuje také v občanské společnosti. Nízké zastoupení v politice tak není dáno nezájmem žen o politiku, ale spíše nerovnými podmínkami, které je oproti mužům znevýhodňují. Ať už se jedná o obtížnější sladění práce, rodiny a politických aktivit nebo o způsob fungování politiky apolitických stran. Politika byla tradičně mužským světem a tento pohled se jen těžko mění.

Chceme-li zastoupení žen v politice zvýšit, na čemž se ostatně shodly i koaliční strany ve společném programovém prohlášení, je potřeba přijmout konkrétní vyrovnávací opatření. Totéž na konci minulého roku stvrdily schválením Vládní strategie pro rovnost žen a mužů. Vítáme proto návrh na zavedení zipového pravidla pro sestavování kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny a zastupitelstev krajů, který vypracovalo Ministerstvo vnitra spolu s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Tento návrh podporujeme, protože by skutečně pomohl zvýšit nízké zastoupení žen v české politice. Ze svých zkušeností, ale i ze zkušeností svých kolegyň ze zahraničí víme, že je to jednoznačně krok správným směrem. Zároveň si uvědomujeme, že kvóty nejsou samospásné a pro působení žen v politice je klíčové také lepší skloubení práce a rodinných povinností, odstraňování zažitých stereotypů včetně představy, že politika je mužská záležitost, a vzájemná podpora a spolupráce mezi samotnými političkami.

Také odmítáme tvrzení, že by jeho zavedení znamenalo snížení kvality kandidujících a že by ženy uráželo. V české politice je plno kvalifikovaných a schopných žen, které jsou připravené se společně s muži podílet na správě věcí veřejných. Vyzýváme proto vládu, aby návrh zákona podpořila.


 17.4.2015

Sdružení žen KDU-ČSL, Sociálně demokratické ženy, Oranžový klub, Genderová sekce Strany zelených a Komise žen KSČM