Tisková zpráva k solidární demonstraci Black Protest Praha

26.09.2016

Rozhodly/i jsme se dnes, 26.9.2012 ve dvanácthodin, sejít před polskou ambasádou a vyjádřit tím svou solidaritu s ženami v Polsku. Tamější dolní komora parlamentu (Sejm) totiž v pátek přijala k projednání návrh zákona podaný občanským petičním výborem, navrhující úplný zákaz interrupcí v Polsku a postoupila jej k dalšímu projednání. Jestliže se takovýto zákon schválí, bude interrupci možné provést jenom při bezprostředním ohrožení života matky. Ženám podstupující ilegální interrupci, i lékařům, kteří ho provedou by hrozilo až pětileté vězení. Zákon, který by potraty mohl v Polsku plně legalizovat tak, jak je to běžné v ostatních demokratických zemích Evropy, Sejm odmítl.

Takovýto zásah do možnosti svobodné volby žen v Polsku považujeme za krajně nedemokratický. Již dnes se Polsko řadí mezi země s nejpřísnější potratovou politikou. Stávající polské zákony přerušení těhotenství povolují pouze ve třech výjimkách - ohrožení života ženy, vážné poškození plodu a také, pokud k těhotenství došlo při znásilnění nebo incestu.

Takto represivní opatření v žádném případě nepovede ke snížení potratů v Polsku. Dnes je tu provedeno okolo 2000 legálních potratů ročně. Další ženy se uchylují k nelegálním a často nebezpečným možnostem, ty, které si to můžou dovolit, cestují za zákroky do zahraničí. Takových interrupcí se odhaduje až na 150 000 ročně.

Zachování práva na potrat by mělo zůstat jedním z výsostných práv ženy, i protože jí se případné těhotenství a i následná péče o dítě, nejvíce dotýká. Snaha postavit potraty mimo zákon odkazuje mimo jiné na snahu převádět odpovědnost za početí pouze a jenom naženy, a ty tímto způsobem penalizovat.

Je přitom potvrzené, že právě tak citlivým otázkám, jako je interrupce, prospívá co nejotevřenější a nejliberálnější společnost. Ne společnost autoritářská, která se z Polska postupně stává od chvíle, kdy se moci v zemi ujala pravicově konzervativní strana Právo a spravedlnost.  

Tímto protestem nedeklarujeme podporu interrupcím, ale hájíme právo na svobodné rozhodování polských žen. Interrupceje totiž vždy velmi problematická, ale právě proto bychom měly/i umět budovat takové podmínky, aby její důsledky dopadaly na ženy co nejméně. Jak popsychické, tak po fyzické stránce. Komplikovanou otázku potratů je nutné umět řešit s adekvátní citlivostí a s pomocí dalších opatření. Za ty se dá považovat kvalitní sexuální výchova, větší důraz na odpovědnost obou osob, které spolumají případný nechráněný styk nebo zrovnoprávnění žen a mužů ve společnosti obecně.

Tento protest je podporou ženám, které se v budoucnosti možná budou muset vydávat do rukou amatérů a podstupovat zdraví ohrožující zákroky jen proto, že se státní moc rozhodla převzít kontrolu nad jejich těly a budoucností. A to i v takových případech, kdy se staly obětmi znásilnění nebo incestu. Proto dnes vyjadřujeme solidaritu polským ženám!


Za pořadatelky:

                         

Lydie Franka Bartošová, členka Pirátů

Monika Horáková, členka předsednictva Stranyzelených

Magdalena Pospíchalová, místopředsedkyně Oranžového klubu

Apolena Rychlíková, redaktorka A2LARM adokumentaristka

Lucia Zachariášová, feministka a lidskoprávní aktivistka