Velmi litujeme, že Poslanecká sněmovna v pátek, 29. června 2018 zrušila povinnost mateřských škol garantovat místa ve školkách i pro dvouleté děti. Garance měla platit od roku 2020 a to za podmínky, že rodiče mají o toto místo zájem a jedná se o jejich spádovou oblast.

Tohoto kroku litujeme také proto, že vláda Andreje Babiše v únoru 2018 k tomuto pozměňovacímu návrhu Václava Klause mladšího vydala negativní stanovisko. Pevně však doufáme, že druhá vláda Andreje Babiše naplní své programové prohlášení a zajistí garanci míst pro děti od dvou let například prostřednictvím dětských skupin.

Finačně a místně dostupná, kvalitní péče o nejmenší děti zvyšuje stabilitu rodin, zvyšuje porodnost, zvyšuje sociální kompetence dětí, pomáhá slaďovat rodinný a pracovní život a chrání rodiny před chudobou. Česká republika v této oblasti ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi dlouhodobě zaostává.

Velmi také litujeme, že současné vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nedokáže uvažovat koncepčně a nedokáže zajistit dostatečnou výstavbu a kapacitu mateřských škol. Upozorňujeme, že dnes již 60 procent všech absolventů vysokých škol představují ženy. Kvůli nedostatku školek jsou však ženy nuceny zůstávát s každým dítětem tři roky doma a dochází tak ke zmaření jejich potenciálu a investic do jejich vzdělávání. Upozorňujeme také, že většina členských zemí EU poskytuje předškolní vzdělávání pro děti již od jednoho roku.